Đặt vé: 0943.066.158 (08:00 - 22:00)

Trang chủ » Liên hệ »

LIÊN HỆ THUÊ XE DU LỊCH NAM ĐỊNH XENAMDINH.COM

Trụ sở: Gần Nhà hàng Sông Hồng Vàng, Khu Duyên Giang, Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định

Điện thoại đặt vé: 0943.066.158 (07:00 - 22:00).

Tài khoản ngân hàng:

Số TK: 9399 3988 8888
Tên TK: Nguyễn Thị Thanh
Ngân hàng Quân Đội MB Nam Định