Đặt vé: 0943.066.158 (08:00 - 22:00)

Trang chủ » Dịch vụ » THUÊ XE DU LỊCH NAM TRỰC »

THUÊ XE DU LỊCH NAM TRỰC

 

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Hà Nội

1.400.000 đ1.500.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Trực và Hà Nội

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Hà Nội, nước uống miễn...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi chùa Hương

1.400.000 đ1.500.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Trực và Chùa Hương

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Chùa Hương, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Nam Trực đi chùa Ba Vàng

1.700.000 đ1.900.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại  Nam Trực và Chùa Ba Vàng

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ  Nam Trực đi Chùa Ba Vàng, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi chùa Tam Chúc

1.300.000 đ1.500.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Trực và Chùa Tam Chúc

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ  Nam Trực đi Chùa Tam Chúc, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi chùa Yên Tử

1.800.000 đ2.000.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại  Nam Trực và Chùa Yên Tử

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ  Nam Trực đi Chùa Yên Tử, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Chùa Tây Thiên

2.300.000 đ2.500.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại  Nam Trực và Chùa Tây Thiên

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ  Nam Trực đi Chùa Tây Thiên, nước uống miễn...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Đền Cửa Ông

2.900.000 đ3.000.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại  Nam Trực và Đền Cửa Ông

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ  Nam Trực đi Đền Cửa Ông, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Sapa

5.500.000 đ5.700.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại  Nam Trực và Sapa

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ  Nam Trực đi Sapa, nước uống miễn phí. Lái xe chuyên nghiệp, chuyên...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Đền Ông Bảy, Đền Thượng Lào Cai, Sapa

5.600.000 đ5.900.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại  Nam Trực và Đền Ông Bảy, Đền Thượng Lào Cai, Sapa

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ  Nam Trực đi Đền Ông Bảy, Đền...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Đền Ông Hoàng Mười

4.000.000 đ4.200.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại  Nam Trực và Đền Ông Hoàng Mười

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ  Nam Trực đi Đền Ông Hoàng Mười, nước uống...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Tràng An, Bái Đính

1.400.000 đ1.500.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại  Nam Trực và Tràng An, Bái Đính

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ  Nam Trực đi Tràng An, Bái Đính, nước...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Sầm Sơn, Thanh Hóa

1.700.000 đ1.950.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Trực và Sầm Sơn, Thanh Hóa

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Sầm Sơn, Thanh Hóa, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Hải Tiến, Thanh Hóa

1.700.000 đ2.000.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Trực và Hải Tiến, Thanh Hóa

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Hải Tiến, Thanh Hóa, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Hạ Long, Quảng Ninh

2.100.000 đ2.400.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Trực và Hạ Long, Quảng Ninh

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Hạ Long, Quảng Ninh, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Cửa Lò, Nghệ An

3.300.000 đ3.400.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Trực và Cửa Lò, Nghệ An

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Cửa Lò, Nghệ An nước uống miễn phí. Lái xe...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Đồ Sơn, Hải Phòng

1.600.000 đ1.900.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Trực và Đồ Sơn, Hải Phòng

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Đồ Sơn, Hải Phòng nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Cảng Cái Rồng, Cô Tô

3.400.000 đ3.400.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Trực và Cảng Cái Rồng (để đi Cô Tô)

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi Cảng Cái Rồng, Cô Tô nước...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi đảo Cát Bà, Hải Phòng

2.300.000 đ2.400.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Trực và đảo Cát Bà, Hải Phòng

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Trực đi đảo Cát Bà, Hải Phòng nước uống...

Hotline tư vấn đặt xe

(08:00 - 22:00)

0943.066.158