Đặt vé: 0943.066.158 (08:00 - 22:00)

Trang chủ » Dịch vụ » THUÊ XE DU LỊCH NAM ĐỊNH »

THUÊ XE DU LỊCH NAM ĐỊNH

 

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Hà Nội

1.400.000 đ1.500.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và Hà Nội

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Hà Nội, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi chùa Hương

1.400.000 đ1.500.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và Chùa Hương

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Chùa Hương, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi chùa Ba Vàng

1.700.000 đ1.900.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và Chùa Ba Vàng

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Chùa Ba Vàng, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi chùa Tam Chúc

1.300.000 đ1.500.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và Chùa Tam Chúc

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Chùa Tam Chúc, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi chùa Yên Tử

1.800.000 đ2.000.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và Chùa Yên Tử

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Chùa Yên Tử, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Chùa Tây Thiên

2.300.000 đ2.500.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và Chùa Tây Thiên

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Chùa Tây Thiên, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Đền Cửa Ông

2.900.000 đ3.000.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và Đền Cửa Ông

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Đền Cửa Ông, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Sapa

5.500.000 đ5.700.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và Sapa

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Sapa, nước uống miễn phí. Lái xe chuyên nghiệp, chuyên...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Đền Ông Bảy, Đền Thượng Lào Cai, Sapa

6.400.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và Đền Ông Bảy, Đền Thượng Lào Cai, Sapa

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Đền Ông Bảy, Đền Thượng...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Đền Ông Hoàng Mười

4.000.000 đ4.200.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và Đền Ông Hoàng Mười

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Đền Ông Hoàng Mười, nước uống miễn...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Tràng An, Bái Đính

1.400.000 đ1.500.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và Tràng An, Bái Đính

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Tràng An, Bái Đính, nước uống...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Sầm Sơn, Thanh Hóa

1.700.000 đ1.950.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và Sầm Sơn, Thanh Hóa

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Sầm Sơn, Thanh Hóa, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Hải Tiến, Thanh Hóa

1.700.000 đ2.000.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và Hải Tiến, Thanh Hóa

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Hải Tiến, Thanh Hóa, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Hạ Long, Quảng Ninh

2.100.000 đ2.400.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và Hạ Long, Quảng Ninh

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Hạ Long, Quảng Ninh, nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Cửa Lò, Nghệ An

2.900.000 đ3.200.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và Cửa Lò, Nghệ An

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Cửa Lò, Nghệ An nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Đồ Sơn, Hải Phòng

1.600.000 đ1.900.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và Đồ Sơn, Hải Phòng

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Đồ Sơn, Hải Phòng nước uống miễn phí. Lái...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Cảng Cái Rồng, Cô Tô

3.400.000 đ3.400.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và Cảng Cái Rồng (để đi Cô Tô)

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi Cảng Cái Rồng, Cô Tô...

Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi đảo Cát Bà, Hải Phòng

2.300.000 đ2.400.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: Theo yêu cầu (phục vụ 24/7)

Đón trả: Tận nơi tại Nam Định và đảo Cát Bà, Hải Phòng

Dịch vụ: Xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ từ Nam Định đi đảo Cát Bà, Hải Phòng...

Hotline tư vấn đặt xe

(08:00 - 22:00)

0943.066.158